• /'kænvəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vải bạt
  Lều; buồm (làm bằng vải bạt)
  under canvas
  ở trong lều (lính); căng buồm, giương buồm (thuyền)
  Vải căng để vẽ; bức vẽ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  vải không thấm nước
  vải lều
  vải bạt
  vải buồm
  vải dầu

  Địa chất

  màn chắn, thông gió, vải dầu, vải bạt, vải không thấm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X