• /ə'bet-ʤə:/

  Xây dựng

  cửa mái nghiêng

  Giải thích EN: A device that deflects daylight into a room from above; a skylight. Giải thích VN: Làm chệnh hướng ánh sáng ngoài trời, chiếu áng sáng vào trong từ trên xuống;///Cửa sổ ở mái nhà.

  Kỹ thuật chung

  cái chao đèn
  cái che mắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X