• /´skai¸lait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cửa sổ ở trần nhà, cửa sổ ở mái nhà

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  cửa chiếu sáng (ở boong)

  Xây dựng

  cửa sổ mái

  Giải thích EN: An opening in a roof that is fitted with translucent or transparent glass or plastic in order to admit sunlight. Giải thích VN: Một không gian mở ra trên mái được lắp kính mờ, kính trong hoặc nhựa trong để cho phép ánh sáng mặt trời lọt vào nhà.

  cửa trời (bằng những tấm kính trên mái nhà)
  đỉnh mái kính
  mái kính (để lấy ánh sáng)
  ô sáng vòm trời

  Kỹ thuật chung

  cửa mái
  mái kính
  flat skylight
  mái kính phẳng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X