• /æ´berəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác aberrancy

  Danh từ
  Sự lầm lạc
  (sinh vật học) sự khác thường
  hình thái từ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X