• /,æbə'rei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lầm lạc; phút lầm lạc
  Sự kém trí khôn, sự loạn trí
  Sự khác thường
  (vật lý) quang sai
  lateral aberration
  quang sai ngang
  (thiên văn học) tính sai
  secular aberration
  tính sai trường kỳ
  annual aberration
  tính sai hằng năm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) quang sai

  Xây dựng

  sự méo hình

  Y học

  quang sai
  sự sai hình
  sự sai trệch

  Điện tử & viễn thông

  sự quang sai
  chromatic aberration
  sự quang sai đơn sắc

  Kỹ thuật chung

  độ lệch
  sự biến hình
  sự sai lệch
  sắc sai
  tinh sai
  annual aberration
  tính sai hàng năm
  constant of aberration
  hằng số tính sai
  relativistic aberration
  tinh sai tương đối (tính)
  secular aberration
  tinh sai trường kỳ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X