• /ə´nɔməli/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không bình thường, sự dị thường; độ dị thường; vật dị thường, tật dị thường
  gravity anomaly
  (vật lý) độ dị thường của trọng lực
  (thiên văn học) khoảng cách gần nhất (của hành tinh hay vệ tinh từ điểm gần mặt trời nhất hoặc điểm gần quả đất nhất)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự (điều) dị thường
  sự bất thường

  Xây dựng

  cự ly

  Y học

  dị tật, dị thường

  Kỹ thuật chung

  bất thường
  dị thường
  annual anomaly
  dị thường hàng năm
  atmospheric anomaly
  dị thường khí quyển
  Attitude Anomaly Detector (AAD)
  bộ phát hiện dị thường của thể bay (vệ tinh)
  climatic anomaly
  dị thường khí hậu
  discharge anomaly
  dị thường lưu lượng
  eccentric anomaly
  dị thường lệch tâm
  eccentric anomaly
  dị thường tâm sai
  eccentric anomaly
  sự dị thường lệch tâm
  eccentric anomaly
  tính dị thường lệch tâm
  electric anomaly
  dị thường điện
  electromagnetic anomaly
  dị thường điện từ
  equipotential anomaly
  dị thường đẳng thế
  flood anomaly
  dị thường lũ
  flow anomaly
  dị thường dòng chảy
  free air anomaly
  dị thường khí quyển
  gravity anomaly
  dị thường trọng lực
  isostatic anomaly
  dị thường đẳng tĩnh
  latitude anomaly
  dị thường vĩ độ
  local anomaly
  dị thường địa phương
  local isostatic anomaly
  dị thường đẳng tĩnh địa phương
  magnetic anomaly
  dị thường từ
  magnetic anomaly detector
  bộ dò dị thường từ
  magnetic anomaly detector
  bộ phát hiện dị thường từ
  mean anomaly
  độ dị thường trung bình
  rainfall anomaly
  dị thường mưa
  refraction anomaly
  dị thường khúc xạ
  regional anomaly
  dị thường khu vực
  relativistic anomaly
  dị thường tương đối
  residual anomaly
  dị thường dư
  residual gravity anomaly
  dị thường trọng lực sót
  seasonal anomaly
  dị thường theo mùa
  self-potential anomaly
  dị thường tự thế
  tidal anomaly
  dị thường thủy triều
  topographic anomaly
  dị thường địa hình
  true anomaly
  độ dị thường trực
  true anomaly
  tính dị thường
  weather anomaly
  dị thường thời tiết
  điều dị thường
  sự dị thường
  eccentric anomaly
  sự dị thường lệch tâm

  Địa chất

  sự dị thường, sự bất thường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X