• /,æbsən'ti:izm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tình trạng vắng mặt hàng loạt

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự hay vắng mặt
  sự khiếm diện cố ý (của nhân viên, hội viên, học sinh)
  vắng mặt ở sở

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X