• /di´zə:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự bỏ trốn, sự đào ngũ
  Sự ruồng bỏ, sự bỏ rơi, sự không nhìn nhận đến
  wife desertion
  (pháp lý) sự ruồng bỏ vợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X