• /ə´tendəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dự, sự có mặt
  to request someone's attendance
  mời ai đến dự
  attendance at lectures
  sự đến dự những buổi thuyết trình
  Số người dự, số người có mặt
  a large attendance at a meeting
  số người dự đông đảo ở cuộc họp
  Sự chăm sóc, sự phục vụ, sự phục dịch; sự theo hầu
  to be in attendance on somebody
  chăm sóc ai
  medical attendance
  sự chăm sóc thuốc men, sự điều trị
  to dance attendance upon somebody

  Xem dance

  attendance allowance
  tiền mà nhà nước trả cho người phải chăm sóc một người thân, Trợ cấp phục vụ
  attendance centre
  nơi mà các tội nhân trẻ thường xuyên tới để được giám sát thay vì phải vào tù, Trung tâm quản giáo

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự bảo dưỡng máy

  Kỹ thuật chung

  sự bảo quản
  sự phục vụ

  Kinh tế

  cử tọa
  số người có mặt
  số người dự
  attendance figures
  số người dự (cuộc họp)
  sự có mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X