• Toán & tin

  cú pháp trừu tượng
  abstract syntax name
  tên cú pháp trừu tượng
  abstract syntax notation 1 (ASN1)
  biểu diễn cú pháp trừu tượng 1
  abstract syntax tree (AST)
  cây cú pháp trừu tượng
  ASN (abstractsyntax notation)
  biểu diễn cú pháp trừu tượng
  ASN (abstractsyntax notation)
  ký hiệu cú pháp trừu tượng
  AST (abstractsyntax tree)
  cây cú pháp trừu tượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X