• Thông dụng

  Danh từ

  (hoá học) Axetat

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  acêtat
  axetat
  basic acetate
  axetat bazơ
  cellulose acetate
  axetat xelluloza
  ethylene vinyl acetate (EVA)
  etylen vinyl axetat
  EVA (ethylenevinyl acetate)
  etylen vinyl axetat
  iron acetate liquor
  dung dịch sắt axetat
  lead acetate test
  phép thử chì axetat
  lead-acetate test
  phép thử bằng chì axetat
  methyl acetate
  metyl axetat
  potassium acetate
  kali axetat
  axêtat
  basic acetate
  axetat bazơ
  cellulose acetate
  axetat xelluloza
  ethylene vinyl acetate (EVA)
  etylen vinyl axetat
  EVA (ethylenevinyl acetate)
  etylen vinyl axetat
  iron acetate liquor
  dung dịch sắt axetat
  lead acetate test
  phép thử chì axetat
  lead-acetate test
  phép thử bằng chì axetat
  methyl acetate
  metyl axetat
  potassium acetate
  kali axetat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X