• /´vainil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhựa vinyl (chất nhựa dẻo hơi cứng, nhất là PVC được dùng làm áo mưa, đĩa hát, bìa sách..)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  CH2CH

  Kỹ thuật chung

  nhựa vinyl

  Giải thích EN: 1. any resin that is formed by the polymerization of a compound that contains the vinyl group.any resin that is formed by the polymerization of a compound that contains the vinyl group. 2. also, vinyl plastic. a plastic that is made from a vinyl resin.also, vinyl plastic. a plastic that is made from a vinyl resin. . Giải thích VN: 1.Loại nhựa thông hình thành bằng cách pôlyme hóa hợp chất chứa nhóm có nhựa vinyl. 2.Là nhựa vinyl-một loại nhựa được lấy từ cây có nhựa vinyl.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X