• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  cây đố, nẹp gỗ

  Giải thích EN: Wood pieces embedded in wall plasterings to which skirting and other joining work is attached, or as ends to plasterings around doors and windows; used to guide the thickness of a plaster coat. Giải thích VN: Thanh gỗ được nẹp trên lớp vữa trát tường có gờ hoặc mối nối khác, chẳng hạn đoạn cuối của lớp vữa trát xung quanh cửa sổ và cửa ra vào; được sử dụng để canh hướng dẫn và xác định độ dày của lớp vữa trát.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X