• /ə´dʌltərənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Để làm giả

  Danh từ

  Chất để làm giả

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chất để làm giả

  Kỹ thuật chung

  chất lẫn
  chất pha

  Kinh tế

  chất pha trộn
  vật pha trộn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X