• /kən¸tæmi´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm bẩn, sự làm ô uế; cái làm ô uế
  Sự nhiễm (bệnh)
  (văn học) sự đúc (hai vở kịch, hai truyện...) thành một

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự làm bẩn
  sự ô nhiễm

  Hóa học & vật liệu

  nhiễm xạ
  contamination meter
  máy đo độ nhiễm xạ
  gamma-contamination
  nhiễm xạ gama

  Môi trường

  ô nhiễm

  Toán & tin

  sự lây nhiễm

  Xây dựng

  sự làm ô nhiễm

  Điện tử & viễn thông

  nhiễm
  Induced Environment Contamination Monitor (IECM)
  bộ giám sát ô nhiễm môi trường cảm ứng

  Kỹ thuật chung

  nhiễm bẩn
  freon contamination
  nhiễm bẩn freon
  freon contamination
  sự nhiễm bẩn freon
  mixture contamination
  nhiễm bẩn hỗn hợp
  mixture contamination
  sự nhiễm bẩn hỗn hợp
  oil contamination
  nhiễm bẩn của dầu
  oil contamination
  sự nhiễm bẩn của dầu
  refrigerant contamination
  nhiễm bẩn môi chất lạnh
  sự làm nghèo (quặng)
  sự nhiễm bẩn
  freon contamination
  sự nhiễm bẩn freon
  mixture contamination
  sự nhiễm bẩn hỗn hợp
  oil contamination
  sự nhiễm bẩn của dầu
  sự nhiễm xạ

  Kinh tế

  sự làm bẩn
  sự làm o uế
  sự nhiễm
  bacterial contamination
  sự nhiễm bẩn bằng vi khuẩn
  food contamination
  sự nhiễm bẩn thực phẩm
  mould contamination
  sự nhiễm mốc
  yeast contamination
  sự nhiễm nấm men
  sự nhiễm bẩn
  bacterial contamination
  sự nhiễm bẩn bằng vi khuẩn
  food contamination
  sự nhiễm bẩn thực phẩm
  vấy độc

  Địa chất

  sự ô nhiễm, sự làm bẩn, sự làm nghèo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X