• /im´pjuəriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự không trong sạch, sự không tinh khiết; sự dơ bẩn, sự ô uế ( (cũng) impureness)
  Chất bẩn
  Sự không trinh bạch, sự không trong trắng
  Tính pha trộn, tính pha tạp
  (nghệ thuật) tính không trong sáng (văn); tính lai căng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự không sạch, sự không tinh khiết, độ không tinh khiết, sự lẫn tạp chất, chất bẩn, tạp chất

  Cơ - Điện tử

  Tạp chất, chất bẩn

  Kỹ thuật chung

  chất bẩn
  impurity semiconductor
  chất bán dẫn tạp
  impurity semiconductor
  chất bán dẫn tạp chất
  organic impurity
  chất bẩn hữu cơ
  chất tạp
  impurity band
  dải chất tạp
  nhiễu
  impurity band
  dải nhiễu
  sự nhiễm bẩn

  Kinh tế

  sự không sạch
  tạp chất
  deleterious impurity
  tạp chất có hại
  mechanical impurity
  tạp chất cơ học

  Địa chất

  chất tạp, chất lẫn, sự hiễm bẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X