• (đổi hướng từ Adverting)
  /əd´və:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Động từ

  ám chỉ, nói đến, kể đến

  Hình thái từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X