• Kỹ thuật chung

  Động từ

  Nuôi nấng, nuôi dưỡng ,dạy dỗ
  Bring up somebody
  Gợi, đề cấp đến
  Bring up a question: Gợi ra một câu hỏi / Đề cập đến một vấn đề
  Khởi động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X