• /ə´fi:ld/

  Thông dụng

  Phó từ

  Ở ngoài đồng, ở ngoài ruộng; ra đồng, ra ruộng
  to lead cattle afield
  dắt trâu bò ra đồng
  to go far afield
  đi xa
  (quân sự) ở ngoài mặt trận
  to be afield
  ở ngoài mặt trận

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ở hiện trường

  Kỹ thuật chung

  ngoài thực địa
  ngoài trời
  ở thực địa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  amiss , astray , awry , beyond

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X