• /ə'rai/

  Thông dụng

  Phó từ & tính từ

  Xiên, méo, lệch
  to look awry
  nhìn xiên, lé nhìn; (nghĩa bóng) nhìn một cách ngờ vực
  a face awry with pain
  bộ mặt méo mó vì đau đớn
  Hỏng, thất bại; không tốt, không như ý muốn, không như ý mong đợi
  to go (run, tread) awry
  hỏng, thất bại

  Ex: "However, his plot goes awry when the people who resent him also hatch kidnap plans of their own."

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cong
  nghiêng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  ok , on course

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X