• /ə'strei/

  Thông dụng

  Phó từ

  Lạc đường, lạc lối
  to go astray
  đi lạc đường, lạc lối; (nghĩa bóng) đi vào con đường lầm lạc


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adverb
  afield , amiss , awry

  Từ trái nghĩa

  adjective
  on course , right , straight

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X