• /ə´mis/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ

  Sai, hỏng, xấu; bậy
  What's amiss with you?
  Anh có việc gì không ổn đấy?
  do you find anything amiss in what I have said?
  anh có thấy cái gì sai sót trong những điều tôi nói không?
  to understand amiss
  hiểu sai, hiểu lầm
  to speak amiss of
  nói xấu
  to do amiss
  làm bậy
  not amiss
  (thông tục) được đấy, khá đấy, không đến nỗi tồi


  Không đúng lúc, không hợp thời
  to come amiss
  đến không đúng lúc
  nothing comes amiss to him
  chẳng có cái gì nó không vừa ý cả
  Nó chẳng sai sót cái gì, cái gì nó cũng lợi dụng (xoay sở) được
  to take amiss
  bực mình, tức mình, để tâm giận; phật ý


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X