• /¸ælə´kju:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài nói ngắn (để hô hào...)

  Luật

  Lời cuối của bị cáo trước khi tòa tuyên án

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X