• /¸deklə´meiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bình thơ, sự ngâm thơ; thuật bình thơ, thuật ngâm thơ
  Thuật diễn thuyết; bài diễn thuyết hùng hồn, bài nói rất kêu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X