• /ɔ:'rei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài diễn văn, bài diễn thuyết
  funeral oration
  bài điếu văn
  (ngôn ngữ học) lời nói; lời văn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  print , writing

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X