• /¸ɔ:ltə´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xen nhau; sự xen kẽ, sự thay phiên, sự luân phiên

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự xen kẻ

  Toán & tin

  sự đan dấu
  sự so le
  sự thay phiên

  Kỹ thuật chung

  nửa chu kỳ
  sự biến dạng
  sự luân phiên
  color-phase alternation
  sự luân phiên pha màu
  tape alternation
  sự luân phiên băng
  sự thay đổi
  alternation of cross-section
  sự thay đổi mắt cắt ngang
  sự xen kẽ

  Kinh tế

  sự xen kẽ
  thay phiên

  Địa chất

  sự luân phiên, sự xen kẽ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X