• /¸veəri´eiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự biến đổi, sự thay đổi; mức độ thay đổi, mức độ biến đổi
  a variation in colour
  sự biến đổi về màu sắc
  variation in public opinion
  sự thay đổi ý kiến trong dư luận
  Sự khác nhau, sự dao động
  some variations of the sense
  một vài sự khác nhau về nghĩa
  (sinh vật học) biến dạng, biến thể (thay đổi cấu trúc hoặc hình dáng do điều kiện, môi trường.. mới gây nên), biến tố, biến dị
  (toán học); (vật lý) sự biến thiên
  (âm nhạc) biến tấu
  piano variations
  biến tấu cho pianô

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự biến thiên, biến phân
  variation of a function
  biến phân của hàm
  variation of parameters
  biến thiên tham số
  variation of sign in a polynomial
  sự biến dấu trong một đa thức
  admissible variation
  biến phân chấp nhận được
  batch variation
  biến phân trong nhóm
  bounded variation
  biến phân bị chặn
  combined variation
  biến phân liên kết
  direct variation
  biến thiên trực tiếp
  first variation
  biến phân thứ nhất
  free variation
  biến phân tự do
  inverse variation
  biến phân ngược
  limited variation
  biến phân [bị cặn, giới nội]
  negative variation
  biến phân âm
  one-sided variation
  biến phân một phía
  partial variation
  biến phân riêng
  positive definite second variation
  biến thiên thứ hai xác định dương
  second variation
  biến phân thứ hai
  strong variation
  biến phân mạch
  third variation
  biến phân thứ ba
  total variation of a function
  biến phân toàn phần của một hàm
  weak variation
  biến phân yếu


  Cơ - Điện tử

  Sự khác nhau, sự biến đổi, sự biến thiên, sự daođộng

  Cơ khí & công trình

  độ biến thiên

  Hóa học & vật liệu

  sự biến dị

  Xây dựng

  sự biến thái
  sự thay đổi
  variation order
  lệnh thay đổi

  Y học

  biến dị
  environmental variation
  biến dị do ngoại cảnh
  genetic variation
  biến dị di truyền
  phenotypic variation
  biến dị phenotip
  seasonal variation
  biến dị theo mùa
  biến phân

  Kỹ thuật chung

  biến thiên
  amplitude of variation
  biên độ biến thiên
  Cell Delay Variation Tolerance (ATM) (CDVT)
  dung sai biến thiên trễ tế bào
  Cell tolerance variation (CTV)
  biến thiên dung sai tế bào
  coefficient of variation
  hệ số biến thiên
  combined variation
  biến thiên liên kết
  daily variation
  biến thiên hàng ngày
  direct variation
  biến thiên trực tiếp
  diurnal variation
  biến thiên hằng ngày
  diurnal variation
  biến thiên trong ngày
  frequency variation
  sự biến thiên tần số
  heat load variation
  biến thiên tải nhiệt
  heat load variation
  sự biến thiên nhiệt tải
  humidity variation
  biến thiên độ ẩm
  latitudinal variation
  biến thiên theo vĩ độ
  linear variation
  biến thiên theo chiều dài
  linear variation
  biến thiên tuyến tính
  linear variation in cables
  biến thiên theo chiều dài dây cáp
  magnetic variation
  sự biến thiên từ
  method of concomitant variation
  phương pháp biến thiên đồng thời
  moisture variation
  sự biến thiên độ ẩm
  noncyclic variation
  biến thiên không tuần hoàn
  nonperiodic variation
  biến thiên không tuần hoàn
  Packet Delay Variation (PDV)
  biến thiên trễ gói
  periodic variation
  biến thiên tuần hoàn
  relative humidity variation
  biến thiên độ ẩm tương đối
  relative humidity variation
  sự biến thiên (biến đổi) của độ ẩm tương đối
  seasonal variation
  sự biến thiên theo mùa
  secular variation
  biến thiên trường kỳ
  secular variation
  sự biến thiên trường kỳ
  speed variation
  biến thiên tốc độ
  speed variation
  sự thay đổi (biến thiên) tốc độ
  speed variation frequency
  tần số biến thiên tốc độ
  transmission delay variation
  biến thiên trễ truyền
  variation name
  tên biến thiên
  variation of flow
  sự biến thiên của dòng chảy
  variation of parameters
  biến thiên tham số
  variation of water level
  sự biến thiên của mực nước
  voltage variation
  biến thiên điện áp
  voltage variation
  sự biến thiên điện áp
  độ lệch từ
  phương án
  sự biến đổi
  abnormal variation
  sự biến đổi dị thường
  angular variation
  sự biến đổi góc
  annual variation
  sự biến đổi hàng năm
  batch variation
  sự biến đổi theo lô
  cell delay variation (CDV)
  sự biến đổi của trễ tế bào
  cell delay variation (CDV)
  sự biến đổi trễ của tế bào
  continuous variation
  sự biến đổi liên tục
  in-line variation
  sự biến đổi nội tuyến
  in-line variation
  sự biến đổi trong máy
  longitudinal variation
  sự biến đổi (chiều) dọc
  phase variation
  sự biến đổi pha
  polar variation
  sự biến đổi cực
  residual frequency variation
  sự biến đổi tần số dư
  seasonal variation
  sự biến đổi theo mùa
  sudden level variation
  sự biến đổi đột nhiên
  timing variation
  sự biến đổi nhịp độ
  variation of current density
  sự biến đổi của mật độ dòng
  sự biến động
  rain variation
  sự biến động của mưa
  river bed variation
  sự biến động của lòng sông
  seasonal variation
  sự biến động theo mùa
  temperature variation
  sự biến động nhiệt độ
  variation of discharge
  sự biến động lưu lượng
  variation of flood
  sự biến động của lũ
  sự biến thiên

  Giải thích VN: Sự thay đổi cố định bằng mạch ổn định điện áp.

  frequency variation
  sự biến thiên tần số
  heat load variation
  sự biến thiên nhiệt tải
  magnetic variation
  sự biến thiên từ
  moisture variation
  sự biến thiên độ ẩm
  relative humidity variation
  sự biến thiên (biến đổi) của độ ẩm tương đối
  seasonal variation
  sự biến thiên theo mùa
  secular variation
  sự biến thiên trường kỳ
  variation of flow
  sự biến thiên của dòng chảy
  variation of water level
  sự biến thiên của mực nước
  voltage variation
  sự biến thiên điện áp
  sự thay đổi
  chance variation
  sự thay đổi ngẫu nhiên
  climatic variation
  sự thay đổi khí hậu
  Code Bit Number Variation (CBNV)
  sự thay đổi (biến động) của số bit mã
  heat load variation
  sự thay đổi nhiệt tải
  load variation
  sự thay đổi (phụ) tải
  load variation
  sự thay đổi tải
  moisture variation
  sự thay đổi độ ẩm
  pressure variation
  sự thay đổi áp suất
  speed variation
  sự thay đổi (biến thiên) tốc độ
  temperature variation
  sự thay đổi nhiệt độ
  variation of speed
  sự thay đổi tốc độ
  variation of stresses
  sự thay đổi ứng suất
  sai lệch
  overall variation
  sai lệch chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X