• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều ampere-hours

  Ampe giờ

  Điện lạnh

  Ah

  Điện

  ampe-giờ
  ampere-hour capacity
  dung lượng ampe giờ
  ampere-hour efficiency
  hiệu suất ampe-giờ
  ampere-hour meter
  đồng hồ ampe-giờ
  ampere-hour meter
  ampe giờ kế
  reactive volt-ampere hour
  vôn-ampe-giờ vô công
  reactive volt-ampere-hour meter
  đồng hồ vôn-ampe-giờ phản ứng

  Kỹ thuật chung

  ampe giờ
  ampere-hour capacity
  điện dung bằng ampe giờ
  ampere-hour capacity
  dung lượng ampe giờ
  ampere-hour efficiency
  hiệu suất ampe-giờ
  ampere-hour meter
  đồng hồ ampe-giờ
  ampere-hour meter
  ampe giờ kế
  ampere-hour meter
  máy đếm ampe giờ
  ampere-hour meter
  máy đo ampe giờ
  reactive volt-ampere hour
  vôn-ampe-giờ vô công
  reactive volt-ampere-hour meter
  đồng hồ vôn-ampe-giờ phản ứng
  volt-ampere hour
  von-ampe giờ
  volt-ampere-hour meter
  máy đo von-ampe giờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X