• /ri´æktiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tác động trở lại, ảnh hưởng trở lại, phản ứng lại
  (vật lý), (hoá học) phản ứng
  (chính trị) phản động

  Chuyên ngành

  Y học

  do phản ứng

  Điện lạnh

  phản kháng
  reactive energy counter
  công tơ năng lượng phản kháng
  reactive energy meter
  công tơ năng lượng phản kháng
  reactive load
  tải phản kháng
  reactive voltage
  điện áp phản kháng
  static reactive compensator
  bộ bù phản kháng tĩnh

  Kỹ thuật chung

  hoạt động
  phản lực
  foundation reactive pressure
  phản lực nền
  phản tác dụng
  phản ứng
  reactive inflammation
  viêm phản ứng
  reactive ion etching
  sự khắc ion phản ứng
  reactive load
  mạch điện phản ứng
  reactive plasma etching
  phương pháp khắc plasma phản ứng
  reactive solvent
  dung môi phản ứng
  reactive volt-ampere-hour meter
  đồng hồ vôn-ampe-giờ phản ứng
  thermo-reactive
  phản ứng nhiệt
  un-reactive
  không phản ứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X