• /ə´nælə¸dʒaiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác analogise

  Ngoại động từ

  Giải thích bằng sự giống nhau; biểu thị bằng sự giống nhau
  Tìm thấy nét tương tự, thấy sự giống nhau
  to analogize something with another
  tìm thấy sự giống nhau giữa vật này với vật khác

  Nội động từ

  Dùng phép loại suy; giải thích bằng phép loại suy
  Analogize with hoà hợp với, phù hợp với

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X