• /ə'simileit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tiêu hoá ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to assimilate all that one reads
  tiêu hoá được tất cả những cái mình đọc
  Đồng hoá
  (từ cổ,nghĩa cổ) ( assimilate to, with) so sánh với

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đồng hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X