• /´kemistri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngành hoá học; môn hoá học, hoá học
  analytic chemistry
  hoá phân tích
  synthetic chemistry
  hoá tổng hợp
  organic chemistry
  hoá hữu cơ
  inorganic (mineral) chemistry
  hoá vô cơ
  pharmaceutical chemistry
  hoá dược

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hóa học

  Kinh tế

  ngành hóa học

  Địa chất

  hóa học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X