• Xây dựng

  gạch vát mép
  góc gạch

  Giải thích EN: A brick that has a corner with an oblique angle. Giải thích VN: Một loại gạch có một góc nhọn huặc tù.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X