• Giao thông & vận tải

  góc siêu cao

  Kỹ thuật chung

  góc nâng

  Giải thích VN: Góc giữa mặt phẳng ngang và đường cao đến vật thể.

  minimum usable angle of elevation
  góc nâng tối thiểu dùng được

  Xây dựng

  góc nâng, góc dóc lên,

  Địa chất

  góc nâng, góc lên cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X