• Xây dựng

  góc chuyển hướng

  Kỹ thuật chung

  góc quay
  angle of rotation between two adjacent cross sections
  góc quay tương hỗ của hai tiết diện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X