• /ænt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) con kiến
  con kiến
  red (wood) ant
  Kiến lửa
  winged ant
  kiến cánh
  white ant
  con mối
  to have ants in one's pants
  bồn chồn lo lắng


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  amazon , carpenter , driver , emmet , formican , pismire , soldier , termite , termite (white ant)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X