• /wiηd/

  Thông dụng

  Tính từ

  (tạo thành tính từ ghép) có cánh (đặc biệt là có số lượng hoặc loại cánh được nói rõ)
  winged insects
  loài sâu bọ có cánh
  delta-winged aircraft
  máy bay có cánh hình tam giác

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  có cánh

  Giải thích EN: Having wings or winglike parts.

  Giải thích VN: Có cánh hoặc phần giống như cánh.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X