• /´æntidʒən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) sinh kháng thể, kháng nguyên

  Chuyên ngành

  Y học

  kháng nguyên
  antigen unit
  đơn vị kháng nguyên
  antigen-antibody reaction
  phản ứng kháng nguyên - kháng thể
  australia antigen
  kháng nguyên úc
  beef heart antigen
  kháng nguyên tim bò
  blood group antigen
  kháng nguyên nhóm máu
  common antigen
  kháng nguyên thông thường
  heterogenetic antigen
  kháng nguyên dị sinh, kháng nguyên dị loại
  isophile antigen
  kháng nguyên đơn sinh, kháng nguyên đơn loại
  O antigen
  kháng nguyên O
  pollen antigen
  kháng nguyên phấn lụa

  Kinh tế

  chất kháng nguyên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X