• Điện tử & viễn thông

  dịch vụ ứng dụng
  Application Service Object (ASO)
  đối tượng dịch vụ ứng dụng
  Application-Service Element (ASE)
  môi trường dịch vụ ứng dụng
  Common Application Service Elements (CASE)
  các phần tử dịch vụ ứng dụng chung
  Specific Application Service Element (SASE)
  thành phần dịch vụ ứng dụng đặc biệt
  Systems management application service element (SMASE)
  môi trường dịch vụ ứng dụng của quản lý các hệ thống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X