• /´æprə¸beit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tán thành, đồng ý, chấp thuận
  Phê chuẩn

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chấp thuận
  đánh giá chất lượng
  đồng ý
  phê chuẩn
  tán thành

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X