• /´ɔ:θə¸raiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác authorise

  Ngoại động từ

  Cho quyền, uỷ quyền, cho phép
  to authorize someone to do something
  cho quyền ai được làm việc gì
  Là căn cứ, là cái cớ chính đáng
  his conduct did authorize your suspicion
  tư cách của hắn thật là đúng là cái cớ để cho anh nghi ngờ
  Authorised Version
  bản dịch kinh thánh xuất bản lần đầu tiên năm 1611, và được vua James I cho phép dùng trong các nhà thờ

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cho quyền
  cho phép
  ủy quyền

  Kinh tế

  cho phép
  phê chuẩn
  ủy quyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X