• Xây dựng

    chấn song chắn

    Giải thích EN: On a door, a horizontal center rail having a decorative molding. Giải thích VN: Trục tâm nằm giữa cửa ra vào có khung trang trí.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X