• /¸æriθ´metikl/

  Thông dụng

  Cách viết khác arithmetic

  Tính từ

  (thuộc) số học
  arithmetical series
  chuỗi số học
  Cộng
  arithmetical progression
  cấp số cộng
  arithmetical mean
  trung bình cộng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  số học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X