• /'ɑ:mə/

  Thông dụng

  Cách viết khác armor

  Danh từ

  Áo giáp
  (quân sự) vỏ sắt (xe bọc sắt...)
  Các loại xe bọc sắt
  a chink in sb's armour
  điều sai lầm trong lập luận của ai

  Ngoại động từ

  Bọc sắt (xe bọc sắt...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  áo giáp

  Xây dựng

  giáp
  Concrete Armour
  khối bê tông bảo vệ đê chắn sóng (cảng)
  Armour stone
  đá tảng bảo vệ đê chắn sóng (cảng)

  Điện

  vỏ sắt

  Kỹ thuật chung

  bọc thép
  armour plate
  tấm bọc thép
  armour-plated
  bọc thép chống đạn
  vỏ bọc thép
  vỏ thép

  Kinh tế

  vỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X