• /tʃink/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khe, kẽ hở, kẽ nứt; chỗ mở hé (cửa)
  Tiếng loảng xoảng, tiếng xủng xẻng
  (từ lóng) tiền, tiền đồng
  a chink in sb's armour
  nhược điểm trong cách suy luận hoặc tính toán của ai

  Ngoại động từ

  Làm kêu loảng xoảng, làm kêu xủng xẻng
  Kêu loảng xoảng, kêu xủng xẻng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  kẽ hở
  kẽ nứt
  khe
  khe hở
  khe nứt
  lỗ khoan

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  aperture , cleft , crack , crevice , cut , fissure , gap , hole , rift , slit , slot , space , break , cleavage , split , (colloq.) money , bore , cash , coin , cranny , gash , interstice , jingle , lacuna , money , rent , rime

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X