• /ə´reinmənt/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự buộc tội, sự tố cáo; sự thưa kiện
  Sự công kích, sự công khai chỉ trích (một ý kiến, một người nào)
  Sự đặt vấn đề nghi ngờ (một lời tuyên bố, một hành động)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  acquittal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X