• /sai'teiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dẫn, sự trích dẫn
  Câu trích dẫn, đoạn trích dẫn
  (pháp lý) trát đòi hầu toà
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) sự biểu dương, sự tuyên dương

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  công trình lấy nước

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự lấy nước
  sự trích dẫn
  tham chiếu
  trích dẫn
  citation index
  chỉ mục trích dẫn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  demerit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X