• /əs´pə:s/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Vảy, rảy, rưới
  to asperse with water
  vảy nước
  Nói xấu, phỉ báng, vu khống; bôi xấu, bôi nhọ
  to asperse someone's character with false rumours
  làm ô danh ai bằng những lời đồn bậy


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X