• (đổi hướng từ Assassinating)
  /ə'sæsineit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ám sát
  President John Kennedy was assassinated by Oswald on November 22nd 1963
  Tổng thống John Kennedy bị Oswald ám sát ngày 22 / 11 / 1963

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ám sát

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X