• (đổi hướng từ Asseverated)
  /ə'sevəreit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Long trọng xác nhận, quả quyết, đoan chắc

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X